Başkandan Mesaj

Coşkun Dönmez

Yenilenen sitemizle ‘merhaba’

Değerli üyelerimiz; Bursa Yemek sanayicileri Derneği’nin (BUYSAD) yenilenen web sitesiyle sizlere ulaşmanın memnuniyetini yaşıyorum. Hazır Yemek Sanayicileri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda dijital çağın gereklerine uymaya devam edeceğiz.

Yeri gelmişken; sektörümüzün mevcut durumu, sorunlarımız ve çözüm yolları hakkındaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum.

Bursa’da günlük ortalama 450 bin-500 bin pax yemek üretilerek, tüketicilere ulaştırılmaktadır. Yakın illeri de kattığımızda bu potansiyel yaklaşık olarak iki katına çıkıyor. Bu hacmin yaklaşık yüzde 80’ini de BUYSAD üyeleri karşılamaktadır.

Gıdaya ulaşmanın ve gıda güvenliğinin günümüzde çok önem arz ettiğini hepimiz biliyoruz. Her sektörde olduğu gibi, endüstriyel yemek sektörünün de kendine has zorlukları ve sorunları var. Hedefimiz el birliği ile sektörümüzü geliştirmek ve sorunlarımızı aşama aşama çözmektir.

Başlıca sorunlarımız arasında üretim alanlarımızın yetersizliği, hammaddeye ulaşma ve işletmelerimizde ileri teknolojiye ulaşma konusunda çektiğimiz sıkıntıları sayabiliriz.

Üretim alanı yetersizliği ve hammaddeye ulaşma konusundaki zorluklarımızın aşılması için gerek kentimizi yönetenlerden gerekse iş dünyasının çatı kuruluşlarından beklentimiz, Bursa’nın sanayi bölgelerine yakın lokasyonlarda gıda ihtisas alanları kurulmasıdır. Önerimiz, Bursa’nın Doğusunda ve Batısında ortak akıl ile tesis edilecek gıda ihtisas alanları oluşturulması ve bu alanların teşvik kapsamına alınmasıdır. Böylece gıdaların daha sağlıklı ortamlarda üretilmesi için yatırımlar yapılması sağlanabilir. Bu yapılırsa, devletin denetim faaliyetlerinin daha kontrollü olması da sağlanacaktır. Böylece hazır yemek sanayicilerinin daha sağlıklı ortamlarda ve daha ekonomik koşullarda üretim yapması mümkün olacaktır. Bu da hem toplum sağlığı açısından ortaya çıkabilecek muhtemel olumsuzlukların önlemesi hem de çevremizin korunması açısından olumlu bir adım olacaktır.

İleri teknolojiye ulaşma konusunda yaşadığımız sorunlara da değinmek istiyorum. Bu sorunların çözümü için devletten bazı beklentilerimiz var. Hazır yemek sektöründe çoğu işletme maalesef hala geleneksel yöntemlerle yemek pişirmeye devam ediyor. Oysa dünyada son dönemde yaşanan gelişmeler, enerjinin ne kadar önemini olduğunu ve enerjiyi verimli kullanmanın gerekliğini ortaya çıkardı. Bu yüzden hazır yemek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin artık enerji verimliliği açısından buharlı pişirme sistemlerine geçmesi gerekiyor. Çünkü başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere enerji maliyetleri gerçekten çok can yakıyor. Ayrıca sektörümüzü geleceğe hazırlamamız da gerekiyor. Ürünlerimizi maksimum gıda güvenliği, sıfır tolerans, sıfır risk anlayışı ile tercihen pastörize edip son noktalara bu şekilde ulaştırmamız gerekiyor. Zira gıda üretmek ciddi bir iştir. Dolayısıyla ciddi yatırımlar gerektiriyor. Ama özellikle küçük ve orta ölçekli endüstriyel yemek üreticilerinin mevcut finans yapıları ile bu yatırımların üstesinden gelmesi mümkün değildir. Bu nedenle devlet tarafından temel ihtiyacımız olan gıda sektörüne yatırım teşvikleri verilmelidir. Kaldı ki, bizim sektörümüzde her şeyi yerli teknoloji ile yapabiliyoruz. Bu açıdan hazır yemek sektörüne verilecek katkı, aynı zamanda yerli üreticinin desteklenmesi anlamına da geliyor.

NOT: En alt akış şeklinde haberleri gireceğiz.